Säsongen 2018/2019 Skoterkortskurser!

15-16/12 2018

24-25/1   2019

24-25/3  2019

Undervisningsplan för skoterkortsutbildning ÖMSE AB (Bruksvallarnas Skoteruthyrning)

Max antal deltagare per utbildningstillfälle är högst tolv elever

Innehåll, mål och upplägg

Kursens upplägg följer transportstyrelsens föreskrifter för förarbevis för snöskoter som trädde i kraft 1 oktober 2009. Målet med kursen är att ge dig kunskaper och behörighet för att få köra snöskoter. Du får kunskap om snöskoterns användning i trafik och natur, råd om teknik, skötsel och säkerhet. Du får också lära dig terrängkörningslagen och grunderna i första hjälpen.
Kursen bedrivs intensivt under 2-3 dagar, teorin omfattar totalt 10 timmar och 1 praktikpasset 8 timmar .

Observera att du måste ha fyllt 16 år för att få skriva provet! Det är viktigt att du tar med giltig legitimation.
Teorins Innehåll:

Varje teoridel avslutas med individuella kontrollfrågor och teorin sker I Bjärvbyns Bodega/konferensrum

  • Fordonskännedom om fordonets konstruktion och funktion

–     fordonets konstruktion.

–      hantering av last.

–      fordonets miljöpåverkan, såsom buller, utsläpp och markskador.

–      personlig skyddsutrustning.  Hur man ska klä sig och vad man bör ha med sig

 

  • Trafikregler
  • Lagstiftningen grundläggande begrepp och definitioner

–      kunskap om regelsystemet i terrängtrafiken,

–       kunskap om regelsystemet för vägtrafik med särskild inriktning på snöskoter,

–       kunskap om viktiga bestämmelser som rör förarbeviset, trafikbrott, fordonet och försäkring,

–       förståelse för varför trafik- och terrängtrafikregler finns.

  • Trafiksäkerhet

–     ökad riskmedvetenhet,

–     förmåga att avsöka riskfaktorer,

–     kunskap om fördelarna med en defensiv och miljöanpassad körstil,

–     kunskap om körning i nedsatt sikt, mörker och på olika underlag,

–     ökad kunskap om olyckstyper och olycksorsaker, och

–     kunskap om hur föraren ska handla vid en olycka och vilka åtgärder man kan vidta

–      Första hjälpen

–      Åtgärder vid kylskador/Brännskador

  • Miljö och miljöanpassad körstil
  • Människan och personliga förutsättningar/begränsande förmågor

–     ökad självkännedom,

–     förmåga att tolka olika situationer i terrängen och välja lämplig åtgärd,

–     förmåga att visa hänsyn mot natur och djur

–     kunskap om funktionsnedsättande faktorer såsom alkohol, andra droger och trötthet, och

–     kunskap om social påverkan och grupptryck.

Det Praktiska Innehållet

            ¤ Kunskaper i säkerhetskontroll

            ¤ Kunskaper om bärgning av fastkörd snöskoter

            ¤ Grundläggande färdigheter i att praktiskt hantera fordonet

            ¤ Förmåga att välja lämplig väg        

            ¤ Förmåga att välja lämplig hastighet

Genomförande

 På praktikpasset lär vi oss snöskoterns funktion och uppbyggnad, att surra fast skoter på släp samt övningskör med snöskoter på en övningsslinga, bana och skoterled. Efter avslutad kurs skriver du provet för förarbevis för snöskoter.

Varje del gås igenom med lärare individuellt och i grupp för att sedan under överinseende av läraren utföra det på egen hand, du kommer individuellt att visa instruktören hur du på egen hand manövrerar skotern.

Utbildningen omfattar manöverträning och praktisk tillämpning och ger:

–          kunskaper i säkerhetskontroll, vi startar på stora planen med att instruktören praktiskt går igenom varje

väsentlig del av skotern, sedan upprepar du proceduren med att praktiskt visa hur allt fungerar

–          kunskaper om bärgning av fastkörd snöskoter, här kör vi fast en skoter I lämplig terräng och din uppgift blir

att ta dig loss på det sätt som instruktören anvisat.

–          grundläggande färdigheter i att praktiskt hantera fordonet, vi är på stora planen (Vallarvägen 132 eller

parkeringen skotercrossbanan) och med hjälp av koner skall du manövrera fordonet bakåt och framåt,

slalom mellan koner, parkering, körning I backar och olika lutningar, dessutom kommer vi att köra

skråkörning

–           förmåga att välja lämplig väg, moment 1 är ledåkning tillsammans med instruktören för att tillämpa det du

hitills lärt dig, här lär du dig att välja spår, hålla åt sida, beteende vid vägövergångar och broar. Moment 2 vi

kör med hjälp av reflexpinnar en bana på friåkningsområdet I Gröndalen. Här är det körning där du skall

anpassa fart, burkning och egentligen tillämpa allt du hittills lärt dig.

–           förmåga att välja lämplig hastighet, genomförs både på led och på friåkning där du skall bromsa på lämpligt

och miljöekonomiskt sätt I farter av 20, 40, 60 och 70 km/h, på raksträcka, I uppför och nerförslut. Dessutom

kommer vi att träna kurvtagning I olika hastigheter.

 Förkunskaper

 

Du måste vara minst 15 år och 9 månader för att kunna delta i övningskörningen. För att skriva provet måste du ha fyllt 16 år. I övrigt behöver du inte kunna något sedan tidigare.

Viktigt att veta

Ledaren håller med skoter och hjälm vid det praktiska tillfället. I kursavgiften ingår studiebok och examinationsavgift. Du erhåller inbetalningskort från Transportstyrelsen på ca. 150:- för förarbevis. Varma kläder när du ska göra det praktiska är att rekommendera (finns även att låna). Teorin bedrivs i Bjärvbyns konferenslokaler och den praktiska utbildningen I Funäsdalens skoterledssystem och på skotercrossbanan (iordningställd så att natuliga hinder finns, att stora inhägnade områden finns för manöverprov).

Utbildningen genomförs med Lynx 900 Xtrim med möjlighet att ställa in skotrarna I ECO mode vilket gör dem extremt lämpliga för övningskörning

 Kostnad 3800:- och då ingår

Kurs enligt ovan

Kaffe och Lunch ingår.

Kurslitteratur

Examinationsavgift

Kunskapsprov

För att erhålla ett förarbevis för snöskoter krävs att man avlägger ett skriftligt prov

Det teoretiska slutprovet görs på trafikskolan av en examinator. Tid 30 minuter. Kostnaden för examination ingår i grundavgiften för kursen.

Omexamination

Omexaminationer ligger utanför kurskostnaden
Omexamination kostar 325 Kr

Studiematerial och studiehänvisningar

  • Snöskoterhandboken / Ljudboken
  • Snöskoterboken
  • Snöskoterfilmen
  • Körkortsboken